top of page

Bouwstenen van Gedachtegoed


De jaarlijkse vastgoedbeurs Provada gaat morgen van start. Dit jaar is het thema ‘The Next Step’. Geheel in lijn met de bouwstenen van ons gedachtegoed. We grijpen dit moment aan om kort samen te vatten waar Gedachtegoed voor staat. Want wat betekent dat precies, duurzame (her)ontwikkeling van vastgoed? De bouwstenen van onze duurzame onderneming in een notendop vind je hieronder.

De bouwsector is goed voor 37% van de totale afvalstroom in Nederland en de productie van bouwmaterialen is verantwoordelijk voor 5% van de nationale CO2-uitstoot. Toch is circulair bouwen niet langer een utopie. Gedachtegoed hanteert dit uitgangspunt bij het ontwerpen van (her)ontwikkelingen en maakt zo min mogelijk gebruik van nieuwe grondstoffen door hergebruik van materialen aan het eind van de technische levensduur te laten dienen als grondstof voor nieuwe gebouwen.

Wist je dat woningen in Amsterdam verantwoordelijk zijn voor ongeveer 30% van de CO2-uitstoot in de stad? Gedachtegoed is, net als de gemeente Amsterdam, pro duurzame stad. Een van de gemeentelijke doelstellingen is om 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik te realiseren in 2020. De echte uitdaging is nu los te komen van het ontwikkelen van nieuwe visies en vergezichten, en pragmatisch in onze stad aan de slag te gaan. Een (her)ontwikkeling is volgens Gedachtegoed geslaagd als het winstgevend is, de omgeving versterkt, gemeenschap creëert en de ecologische footprint verkleint.

Onze footprint kan en moet kleiner. Iedere stap in de juiste richting telt. Gedachtegoed is pro CO2 reductie en we verminderen ons energieverbruik door besparende maatregelen te identificeren, plannen en uit te voeren. We rijden bijvoorbeeld elektrisch en zetten op onze projecten zo veel mogelijk duurzame energiebronnen en materialen in.

Diep geworteld in het DNA van Gedachtegoed zit de wens duurzaam vastgoed te (her)ontwikkelen. Hiermee doelen we ook op de sociale kant van duurzaam bouwen en/of ontwikkelen. Gedachtegoed is pro sociale cohesie en draagt met haar projecten bij aan een leefbare stad. Want naast ruimte voor het gezinsleven, draagt ook sociale cohesie in de buurt bij aan je wooncomfort. Denk aan een gemeenschappelijke moestuin of initiatieven in de commerciële plint die buurtgenoten stimuleren verbinding met elkaar aan te gaan. Een goed voorbeeld van een van deze projecten is ‘Dichterbij ’t Groen’ dat Gedachtegoed namens Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. ontwikkelt.

Een duurzaam ingerichte maatschappij heeft oog voor alle lagen van de bevolking. Dit betekent dat het betaalbaar moet zijn om een dak boven je hoofd te hebben. Ook als je in Amsterdam woont. Een van de grootste uitdagingen is het inkorten van wachtlijsten en het versnellen van middeldure huurwoningen. Gedachtegoed is zich hiervan bewust en het thema betaalbaar wonen speelt een belangrijke rol in onze (her)ontwikkelingen.


Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
bottom of page