top of page
Urbanisator | ontwikkelaar van duurzaam vastgoed

Diepgeworteld in het DNA van Gedachtegoed zit de wens duurzaam vastgoed te (her)ontwikkelen. Duurzaam omdat de ontwikkeling over tientallen jaren nog steeds als een aanwinst voor de buurt moet worden gezien. Maar ook duurzaam door zo min mogelijk belastend te zijn voor de wereld om ons heen. Door te werken middels het cradle-to-cradle principe, de CO2-uitstoot te reduceren en een kleinere ecologische footprint na te streven.

 

Guido Mensink, oprichter van Gedachtegoed, kijkt anders naar de (stedelijke) omgeving. Door te zoeken naar grensverleggende oplossingen die de kanteling in onze samenleving faciliteren. Samen met gebruikers, partners en buurtbewoners bouwen we aan interessante, gezonde en circulair ontwikkelde gebieden.

 PROJECTEN GEDACHTEGOED

 

bottom of page