top of page
Gedachtegoed Broekrijk Urbanisator

52°40'30.6"N 4°48'11.6"E

Gedachtegoed Broekrijk situatie

Mooier Bergen - initiatieffase

Bergen

 

Op de Harmonielocatie in het Centrum van Bergen staat iets bijzonders te gebeuren. Projectgroep Mooier BergenKRFT Architecten en Gedachtegoed bundelen de krachten en dienden hun plannen in voor de duurzame en sociaal-maatschappelijke herontwikkeling van de Harmonielocatie in Bergen (het harmoniegebouw, de panden van de voormalige brandweer en de openbare ruimte). Deze partners zijn in de initiatieffase betrokken: Organic (food for you), Hotel Blooming en woningcorporatie Kennemer Wonen. 

Het plan van projectgroep 'Mooier Bergen' is gepresenteerd en een klankbordgroep, stedenbouwkundigen, architecten en cultuurhistorici hebben zich gebogen over de twee ingediende voorstellen. Medio december 2016 werd bekendgemaakt dat de Gemeenteraad van Bergen voor het alternatieve plan heeft gekozen.

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

Mooier Bergen - Bergen

bottom of page